Innreisebestemmelser og informasjon om visum til Tyrkia

Kredittkort Liten ordbok
Reiseinfo. Sykehus
Reiseforsikring Om visum
Toll regler

Denne siden ble sist oppdatert: 11.11.18 11:42


Innreisebestemmelser og informasjon om visum oppdatert av UD den  2.11.2018

Du søker og får visum på internett.

Reiseinformasjon om Tyrkia
Cappadocia

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner.

Grensekontrollen ble innskjerpet. Det er for tidlig å si hvorvidt disse tiltakene endres når unntakstilstanden nå er opphevet. Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel.

En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon, kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia selv om uttalelsene ligger tilbake i tid. 

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Alle norske borgere må ha søkt om visum før innreise til Tyrkia. Personer uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum før innreise til Tyrkia:

 

1) Visum via elektronisk søknadsportal.  
Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum så må man velge «Ordinary» som kategori for pass.

Du besøker websiden for e-visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget.

Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Råd om reiseforsikring på turen

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.

2) Søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo
Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre, og du bør søke i god tid før planlagt avreise.

Kravet til gyldighet av pass er minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, den tyrkiske konsulatseksjonens call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

Kontaktinformasjon:
Tyrkisk Ambassade 
Halvdan Svartes gate 5,
N-0244 Oslo
Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60 
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63 
E-post: embassy.oslo@mfa.gov.tr 
Hjemmeside.

Konsulatseksjonens call center +90 312 292 29 29
Visuminformasjon til Tyrkia.


Du finner mere info om dette på denne siden.

 

Den norske ambassaden i Ankara, skriver følgende om registrering:

Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere seg på det nye systemet for norske borgere i utlandet: www.reiseregistrering.no


Det er nyttig for både deg og for ambassaden at du gjennomfører registrering. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Les om toll bestemmelser i Tyrkia

Opplysningene blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på reiseregistrering.no.

Det gjøres på den raskeste og mest hensiktsmessige måten med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon.

Se også: http://www.norway.org.tr/
Norsk/bo-i-Tyrkia/Registrering


Kilde: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tyrkia/id2414945/